Oto Lastikler ve Araç Kullanımı

Araç lastikleri, kauçuk, kord bezi, çelik teller bunun gibi oldukça çok ham maddeden meydana gelir. Lastik üreticileri vasıtası ile belirtilmiş yük taşıma kapasitesine uygun şekilde kullanılmalıdır. Nedeniyse, taşıtın yük dengesinin eşit şekilde yüzeye doğru dağıtmakta, bununla otomobilin dengesini de sağlamaktadır. Bilhassa yüksek kilometrelerde yol tutuş ve denge sunması ciddi bir ayrıntıdır. Aynı zamanda fren yapıldığında da otomobil lastiklerinin yol tutuş niteliği devreye geçer, araçların savrulma oranı da oto lastikten etkilenir. Lastiklerin son kullanım süresi yaklaşık şekilde 5 beş yıl olduğu bilinir. Yol tutuşu, virajlarda ve hızlanmalarda yol tutuş ve çekme değerlerine inceleyerek değerlendirilir. Tüm lastiklerin çıkardığı sesler de problem olduğunun işareti olabilmektedir. Oto lastiğin kontrolü esnasında torkmetre kullanılarak bijon ve somunlar takılmalı ve kontrolleri sağlanması gerekir. Beş 5 seneden çok kullanım elde edilmesi için uygun zamanlarda kullanım sağlamalı, sık şekilde lastik bakımları yaptırmak gerekir ve iklimsel şartlara uygun oto lastik tercihi yapılması lazımdır. Lastik ve jant seçiminde görüntünün uygunluğundan ziyade araca uygun ebatta seçim yapılıp yapılmadığı ciddiyet gösterir. Bu seçimler aracın güvenliğini sağlamada etkilidir. Lastik kontrollerinin, vasıta bakımı ile beraber titizlikle yapılması hem güvenliği, konforu hem de yakıt tasarrufunu sağlamaktadır. Bunun üstünde kullanım tavsiye edilmemekle beraber bu zaman kullanıma bağlı şekilde kısalabilmektedir. Lastiklerin kullanmak esnasında rasat yapmak mühim bir şeydir. Aracın kullanmak esnasında yol tutuşu, titremesi, çıkardığı sesler, hareket esnasında çekme olup olmadığı gözlemlenmelidir. Bu ve bunun gibi oldukça çok faktörün etkisiyle beraber, bir uzmana danışılması, değişim konusu için fikir verecektir. iklim şartlarına uygun lastik kullanmak da mühim bir şeydir. taşıt lastiği, araca oldukça çok değişik işlev kazandırır. Bu işlevlerden bazıları yol tutuş, güvenlik, hareket kabiliyeti ve dengedir. Aracın üreticisinin orijinal oto lastik nitelikleri ile alakalı uyarılarına uyulduğu, iklimsel değişimlere uygun lastik kullanıldığı ve çok çok lastik bakımları yapıldığı sürece lastiklerde herhangi bir problem yaşanmamaktadır. Supap kapaklarının da takılı olması mühimdir. Kauçuk, kord bezi ve çelik konstrüksiyonlarla oluşturulan lastikler, otomobillerin hem hareketinde hem de durmasında etkilidirler. Otoların virajlarda ve ivmelenmesi esnasında sarsıntıyı azaltarak konforlu seyahat yapılmasını ve güvenli yol tutuş niteliğinin vermesini gerçekleştirirler. Direkt yol ile bağlantı kuran lastikler otomobilin her türlü niteliğinin yola direkt yansıtılmasını sağladığından, sürücü kontrolünü taşıta direkt yansıtmaktadırlar. Oto lastiklerin bütün bu nitelikleri düşünüldüğünde kontrollü bir seyahatin elde edilmesinde lastik seçiminin ne kadar ciddi bulunduğu kolaylık ile anlaşılmaktadır. Vasıtanıza oto lastik seçimi öncelikle vasıta için fabrikaların kullanılmasını önerdiği orijinal lastik nitelikleri dikkate almak mecburdur. Özellikle lastiklerin diş derinliği, iklime uygun olup olmadığı, çapı, kesit genişliği, yanak ve yüz teferruatları ile enfazla yük taşıma ve hız kapasitesi bunun gibi bilgiler de dikkate alınmalıdır. Oto lastiklerin ve yedek lastik havalarının 15 günde bir kontrol edilmesi gerekmektedir. Seyahate gidilecekse stepnenin hava basıncı tam olarak kontrol etmek zorunludur. Lastik havalarının değerleri yük taşımada, hızlanma esnasında ve mevsimsel koşullarda mühim bir şeydir. bilhassa kış aylarında lastik havası indirilmemeli, buzlu veya stabilize zeminlerde lastik hava basınçları azaltılmamalıdır. Otomobiliniz yüklü iken lastik basıncı düşürülmemelidir. Böylelikle otoların yol tutuş performansı etkili biçimde elde edilir. İvmelenmede ve viraj alma esnasında yol tutuşu sunar. bilhassa vasıta viraj alırken lastiğin uygunluğu yardımıyla savrulma engellenirken iyi bir yol tutuş elde edilerek sağlıklı bir seyahat elde edilmiş olur. Oto lastik, otomobilinizin vazgeçilmez parçalarından biridir. Vasıtanın, yol tutuşunu, dengesini sağlamaktadır. En mühim nitelikleri aracın hareketini ve durmasını sağlamak, otomobilin ivmelenmesi zorunda etken yol tutuşu sağlayarak dönüşlerde ve ya düz olarak harekette dengesini korumak, yolun cinsine bağlı şekilde aracın sarsıntılarını engellemek ve bütün bunlar yardımı ile konforlu ve sorunsuz bir yolculuk sağlamaktır. vasıta lastikler yardımı ile doğrudan yol ile bağlantı kurar. vasıta güvenliğinde ve yakıt tasarrufunda uygulanan oto lastik cinsi önemli bir şeydir. Lastik seçiminde önce satın alınan aracın üretici firmasının tavsiyeleri dikkate alınmalıdır. sebebi ise lastikler ebatları, diş genişliği ve lastik basınçları araçlara özeldir. Lastik değiştirilmesinin gerekli bulunduğu durumlar diş genişliğinin minimuma indiği durumlar, lastiğin sivri bir cisim ve ya yüzey yüzünden delinmesi, lastiğin kauçuk yapısının zedelenmesi, oto lastik ömrünün dolması bunun gibi çok sayıda şeydir. Oto lastik değişimleri diş genişliği 1, altı m. olduğunda yapılmalıdır. Kış lastiklerinde ise uygun diş genişliği 3mm’dir. Bu değerler bir deneyimli nedeni ile takip edilmelidir. Lastik havası taşınan yük durumu, mevsimsel koşullar ve gündelik kullanıma uygun şekilde ayarlanmalıdır. Lastik havası en az iki haftada bir kontrol edilirken aynı anda yedek lastiğin kontrolleri de aynı şartlarda yapılmalıdır. Yedek lastik kullanıma hazır tutulmalıdır. Lastik kontrolünde dikkat edilecek en mühim nokta yol tutuş, hareket, hız alma bunun gibi çok sayıda faktörü etkileyen özelliklerinin sayılan bu faktörlere uygun olup olmadığının devamlı şekilde gözlenmesidir. Hava şartlarına uygun şekilde kullanması yol tutuş ve güvenli bir seyahat sağlanması için gereklidir. Lastik havalarının yoğun olarak kontrol edilmesi gerekir. yollar buzlu ve ya karlı olduğunda hava basıncı indirilmemelidir. Lastiğin uzun ömürlü olması için bozuk yollarda yüksek hız yapılmamalıdır. Oto lastik kullanması esnasında kaldırım ve ya sivri yüzeylerden uzak durulmalı, kış lastiklerinde dış derinliğin 3 mm’den az olmamasına dikkat edilmelidir. Lastik kontrolünün yoğun yoğun yapılması da gereklidir. Oto lastik kullanımında en mühim noktalardan birisi de mevsime uygun lastik kullanımıdır. Kış lastiklerinde oto lastik diş derinliği uygun olmalıdır. Diş derinliği 1, altı mm’ye azalan lastiklerin ise değiştirilmesi zorunludur. Lastik ömrü kullanıma göre değişmekle beraber genelde azami 5 yıldır. 5 yıl ve ya daha çok kullanılması zorunda ise yılda bir lastik kontrolü yapılması gerekmektedir. Lastik kontrolleri deneyimli insanlar nedeni ile yapılmalıdır. Bireysel sürüş esnasında da lastiklerin nitelikleri takip edilmelidir. Yol tutuş performansında oluşan negatif farklılıklar, lastik sesleri, çekiş gücü bunun gibi niteliğindeki değişimler olduğunda, bir servis yetkilisinin test etmesi mühimdir.